Cena stravného

Ceny stravy se mohou upravovat dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění, v rámci limitu finančních norem. Změna bude oznámena vždy v předcházejícím měsíci před úpravou.

 

Poplatky za stravné se hradí:

  • inkasem z účtu zákonného zástupce dítěte (nutný souhlas)
  • v hotovosti u vedoucí ŠJ

Pokud nebude stravné zaplaceno včas, škola má právo nepřijmout dítě k docházce až do doby zaplacení příslušné částky. Mimořádný termín platby lze individuálně dohodnout s vedoucí školní jídelny.

 

Číslo účtu – inkasa: 101311991/0800

Neprovedená inkasa na číslo účtu: 2598233309/0800

 

Pokud neproběhne platba za stravu, je zákonný zástupce vždy telefonicky kontaktován vedoucí školní jídelny, a následně se dohodnou podmínky platby.

 

Ceny obědů pro děti:

 

3 – 6 let

7 let

Děti MŠ – přesnídávka

10 Kč

11 Kč

Děti MŠ – oběd

29 Kč

31 Kč

Děti MŠ – odpol. svačina

10 Kč

10 Kč

Celodenní strava

49 Kč

 52 Kč

 

 

 

 

Patička kontakty

ADRESA

 

Mateřská škola, E.Pittera 2
E.Pittera 36/2
370 01 České Budějovice
 

 

IČ: 70877688

 

mapa - jak k nám

 

KONTAKTY

 

Ředitelka školy:
tel: 605 855 587

 

Zástupkyně:

tel.: 702 231 774

 

Vedoucí školní jídelny:

tel.: 702 231 726

 

ostatní kontakty

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY

 

 

 

Naše škola je realizátorem těchto projektů

 

více informací

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout