Prohlášení o přístupnosti

Mateřská škola, E.Pittera 2, E.Pittera 36/2 370 01 České Budějovice zveřejňuje podle § 8, Zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen “zákon”), toto prohlášení o přístupnosti.

Mateřská škola, E.Pittera 2, E.Pittera 36/2 370 01 České Budějovice, je povinným subjektem podle § 3, zákona a zajišťuje přístupnost svých internetových stránek.

Mateřská škola, E.Pittera 2, E.Pittera 36/2 370 01 České Budějovice, se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se Směrnicí EU č. 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a Zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

 

Rozsah internetových stránek

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na všechny internetové stránky Mateřské školy E. Pittera, tedy na následující:

  • www.ms-pittera.cz.cz

 

Soulad s mezinárodními normami

Podle Rozhodnutí komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace jsou tyto internetové stránky vytvářeny s ohledem na následující normy:

  • Evropská harmonizovaná norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Požadavky na přístupnost výrobků a služeb v oblasti IKT
  • Mezinárodní standard ISO 40500 Web content accessibility guidelines (WCAG)

Dále jsou tyto internetové stránky v souladu s pravidly pro přístupnost, jak je stanoví Vyhláška č. 64/2008 Sb., o přístupnosti.

 

Stav souladu s požadavky na přístupnost

Tyto webové stránky jsou v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými příslušnou směrnicí, zákonem a příslušnými mezinárodními normami, kromě níže uvedeného obsahu.

  1. Na zařízeních s obrazovkou užší než 640 pixelů je pro správné zobrazení navigace (responzivní navigace) vyžadován JavaScript. Lze využít mapu stránek.
  2. Pro zobrazení kalednáře a v něm obsažených ukálostí je vyžadován JavaScript.
  3. Pro procházení fotogalerie (lightbox) je vyžadován JavaScript.
  4. Na některých stránkách jsou odkazy na další soubory, jako jsou prezentace či dokumenty, které jsou přístupné, ale jsou ve vlastním formátu, k jehož otevření jsou potřeba další programy.

 

Alternativní postupy pro získání informací

Pokud se na internetových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytujeMateřská škola, E.Pittera 2 v souladu s § 4, odst. 7, zákona, náhradní způsob získání informací.

Je možné kontaktovat správce obsahu dané internetové stránky a to kontaktováním osoby, pokud je na konkrétní stránce uvedena, nebo může kontaktovat administrátory, kteří mu sdělí, kdo je správcem obsahu. Správce obsahu se bude snažit příslušnou informaci uživateli předat v pro něj vhodné formě, bude-li to možné.

 

Postup při podání podnětu

Podle § 9, zákona, může každý učinit vůči povinnému subjektu podnět požadující nápravu, jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka nebo mobilní aplikace spravovaná povinným subjektem nesplňuje požadavky podle § 4 až 6 nebo že je důvod podle § 8 odst. 1 písm. b) nebo § 8 odst. 3 písm. c) neopodstatněný. Ustanovení zákona upravujícího právo petiční upravující podání a vyřízení petice se použije obdobně na podání a vyřízení podnětu.

Podnět může každý učinit vůči Mateřská škola, E.Pittera 2 a to prostřednictvím kontaktů uvedených na www.ms-pittera.cz, nebo se může obrátit na administrátory internetových stránek: reditelka@ms-pittera.cz

Podle § 10, písm. a) a § 11, zákona, Ministerstvo vnitra kontroluje, zda povinný subjekt dodržuje povinnosti přístupnosti. Každý se může obrátit tedy i na Ministerstvo vnitra. Gestorem za tuto oblast je Odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra.

 

Kontakty na administrátory

Pro kontaktování administrátora je možné využít e-mailovou adresu reditelka@ms-pittera.cz

 

Kontakty

Ředitelka:

Bc. Jitka Pešková,  tel. 605 855 587

Adresa:

Mateřská škola, E.Pittera 2

E.Pittera 36/2
370 01 České Budějovice

 

Patička kontakty

ADRESA

 

Mateřská škola, E.Pittera 2
E.Pittera 36/2
370 01 České Budějovice
 

 

IČ: 70877688

 

mapa - jak k nám

 

KONTAKTY

 

Ředitelka školy:
tel: 605 855 587

 

Zástupkyně:

tel.: 702 231 774

 

Vedoucí školní jídelny:

tel.: 702 231 726

 

ostatní kontakty

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY

 

 

 

Naše škola je realizátorem těchto projektů

 

více informací

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout