Dotační program Jihočeského kraje  ,,My v tom Jihočechy nenecháme"

Mateřská škola, E. Pittera 2, České Budějovice

se zapojila do dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I.“ s registračním číslem projektu 480-234/23,

pro podporu rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let zaměřená na školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže.

Žadatelům o tuto dotaci byly prostřednictvím mateřské školy poskytnuty finanční prostředky ve výši 3 939,-- Kč.

 

 

 

Od 1.7.2023 - 30.6.2025 je naše škola realizátorem projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0006721 s názvem „MŠ E. Pittera - JAK“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na  zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Dále pak na zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně

usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Celková výše podpory činí 596 394 Kč

 

 

Patička kontakty

ADRESA

 

Mateřská škola, E.Pittera 2
E.Pittera 36/2
370 01 České Budějovice
 

 

IČ: 70877688

 

mapa - jak k nám

 

KONTAKTY

 

Ředitelka školy:
tel: 605 855 587

 

Zástupkyně:

tel.: 702 231 774

 

Vedoucí školní jídelny:

tel.: 702 231 726

 

ostatní kontakty

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY

 

 

 

Naše škola je realizátorem těchto projektů

 

více informací

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout