Než přijde dítě do školky...

 • NÁSTUP DO MŠ PŘINÁŠÍ PRO DÍTĚ VELIKÉ ZMĚNY

( odloučení od maminky, pobyt v dětském kolektivu, nové prostředí, změna režimu …)

 • NÁSTUP DÍTĚTE DO MŠ PŘINÁŠÍ ZMĚNY A OBAVY PRO RODIČE

( odloučení, pochybnosti jak naše dítě tyto změny zvládne, jak to budeme společně zvládat ….)

S adaptací na školkové prostředí můžeme pomoci ještě
před nástupem do MŠ

 • MLUVTE S DÍTĚTEM

( o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Vyhněte se negativním popisům. )

 • ZVYKEJTE DÍTĚ NA ODLOUČENÍ

( při odchodu např.do kina řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocítit, že se na vás může spolehnout. Neustále dítě ubezpečujte, že ve školce žádné děti přes noc nezůstávají, jen hračky…)

 • VEĎTE DÍTĚ K SAMOSTATNOSTI

( v hygieně, oblékání a jídle- pokud je dítě samostatné, posilujete jeho sebedůvěru, že nejsem jiný )

 • UJISTĚTE DÍTĚ, ŽE MU VĚŘÍTE

( dejte mu najevo, že jeho obavám rozumíte – nikdy školkou dítěti nevyhrožujte - nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest )

 • BUĎTE PŘÍVĚTLIVÍ, ALE ROZHODNÍ

( rozloučení by se nemělo příliš protahovat )

 • DEJTE DÍTĚTI S SEBOU NĚCO DŮVĚRNÉHO

( plyšák, jeho nejoblíbenější hračku …)

 • PLŇTE SVÉ SLIBY

( co dítěti slíbíte – uskutečněte – např. že půjde po obědě )

ZBAVIT SE SVÉ ÚZKOSTI ZNAMENÁ ZBAVIT DÍTĚ JEHO ÚZKOSTI

( děti vnímají vaši úzkost, pokud máte strach z odloučení od dítěte, dohodněte se,

že do MŠ jej bude vodit ten, který s tím má menší problém )

 • NESLIBUJTE DÍTĚTI ODMĚNY PŘEDEM

( za pobyt ve školce; dítě prožívá stres nejen z toho, že je bez rodičů, ale i z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Pokud den v MŠ proběhne bez problémů, chvalte jej a oslavte tento den. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem.)

 • IMFORMUJTE PANÍ UČITELKU O NEOBVYKLÉM CHOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA

( zejména o jakýchkoli odchylkách – nechutenství, bolest hlavy, vyrážka, zvracení apod. Nepokoušejte se dítě do školky ,,propašovat“- nejenom že ohrozíte zdraví vlastního dítěte, ale ohrozíte i ostatní děti. O nemocné dítě nemůže školka pečovat. )

 • ALESPOŇ PRVNÍ TÝDEN DÁVEJTE DÍTĚ DO ŠKOLKY POUZE DO OBĚDA

( odloučení na dlouhou dobu je pro dítě nejistotou, jestli si pro něj skutečně přijdete )

 • CHCETE-LI SVÉMU DÍTĚTI USNADNIT VSTUP DO MŠ

( dodržujte svůj denní režim a přizpůsobte ho režimu v MŠ – např. procházka, doba oběda a spánku apod.)

 • DOSTATEK ČASU PRO DÍTĚ JE TO NEJDRAŽŠÍ, CO MU MŮŽETE POSKYTNOUT

( neprodlužujte proto zbytečně pobyt v MŠ, která při nejlepší péči nemůže nahradit citový vztah k rodičům )

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE POUZE DOPLŇKEM
RODINNÉ VÝCHOVNÉ PÉČE A NAVAZUJE
VZDĚLÁVÁNÍM VAŠICH DĚTÍ

 

 

 

 

Patička kontakty

ADRESA

 

Mateřská škola, E.Pittera 2
E.Pittera 36/2
370 01 České Budějovice
 

 

IČ: 70877688

 

mapa - jak k nám

 

KONTAKTY

 

Ředitelka školy:
tel: 605 855 587

 

Zástupkyně:

tel.: 702 231 774

 

Vedoucí školní jídelny:

tel.: 702 231 726

 

ostatní kontakty

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY

 

 

 

Naše škola je realizátorem těchto projektů

 

více informací

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout