Kdo jsme?

Mateřská škola sídlí v budově obklopené prostornou zahradou s herními prvky.

Třípodlažní poschoďová budova má čtyři třídy se základním příslušenstvím a samostatnými šatnami, součástí je školní jídelna.

Mateřská škola se nachází v klidné městské čtvrti, v její blízkosti protéká řeka Vltava, nedaleko historického středu města i v blízkosti odpočinkové zóny tvořené příměstským parkem Stromovka.

 

Mateřská škola je vhodně vybavená pomůckami a hračkami, průběžně je vybavována moderními výukovými technologiemi (interaktivní tabule, tablety) pro nejstarší děti. Děti jsou do tříd zařazovány podle věku.

 

Do mateřské školy nelze přijímat děti dvouleté a děti s pohybovým handikepem, škola nemá vytvořeny podmínky pro tyto děti.

 

 

Vize

Naším cílem je zajistit dětem kvalitní přípravu na vstup do základní školy, vtisknou základy mezilidských vztahů, naučit je vnímat přírodu a potřebu ji chránit, seznámit je s moderními výukovými technologiemi, motivovat děti k chutí a radosti poznávat vše nové a neprobádané za trpěli podpory zkušených pedagogů.

 

Jak komunikujeme s rodiči

Informace jsou předávány prostřednictvím našich webových stránek, informačními nástěnkami v prostorách MŠ, šatnách každé třídy.

Aplikace NAŠE MŠ

Prioritou pro nás je, aby se informace k zákonnými zástupcům dostaly co nejrychleji.Tuto aplikaci má každá třída.

Aplikaci využíváme k odhlašování nepřítomnosti dítěte v MŠ. Zapsaná nepřítomnost dítěte se zobrazí v konkrétní třídě, kde je Vaše dítě zapsané, ale i u paní vedoucí školní jídelny – po schválení nepřítomnosti dítěte  ( za stejných podmínek při odhlašování stravy ) – strava dítěte bude odhlášená.

Aplikaci také využíváme pro vyplňování docházky dětí během vedlejších i hlavních prázdnin v sekci dotazníky, předávání informací na nástěnce, zapisování dětí na kroužky, a jiné.

 

 

Aplikace MS TEAMS

MS Teams je využíván při distančním vzdělávání dětí plnící povinnou předškolní docházku.

Prostřednictvím MS Teams jsou pořádány konferenční hovory v době distančního vzdělávání.

 

Provoz mateřské školy

 

pondělí - pátek od 6:15 do 16:45 hodin

Ranní provoz mateřské školy se zahajuje ve třídě "Sluníčko,, kde se scházejí děti ze zbývajících tříd.

V době od 6:30 do 7:00 hodin tyto děti vyzvedávají jejich učitelky a převádějí je do svých tříd.

Odpolední provoz mateřské školy je organizován od cca 15:30 hodin ve třídě Motýlek, kam jsou postupěn převáděny děti z ostatních tříd.

podrobné informace

 

Patička kontakty

ADRESA

 

Mateřská škola, E.Pittera 2
E.Pittera 36/2
370 01 České Budějovice
 

 

IČ: 70877688

 

mapa - jak k nám

 

KONTAKTY

 

Ředitelka školy:
tel: 605 855 587

 

Zástupkyně:

tel.: 702 231 774

 

Vedoucí školní jídelny:

tel.: 702 231 726

 

ostatní kontakty

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY

 

 

 

Naše škola je realizátorem těchto projektů

 

více informací