Vzdělávací nabídka

Vážení rodiče, chtěly bychom Vám touto cestou přiblížit náš život v MŠ:

 • V mateřské škole pracujeme s dětmi průběžně, sledujeme a vyhodnocujeme pokroky každého dítěte, připravujeme vzdělávací nabídku podle aktuálních možností jednotlivých dětí.
 • Při využití jakéhokoliv způsobu distančního vzdělávání musíme mít stále na paměti principy předškolního vzdělávání. To znamená dítě nepřetěžovat ani nepodceňovat, zabývat se celkovým rozvojem dítěte posilovat a udržovat rozvoj dítěte v oblastech, ve kterých dosahuje úspěchu a využívat ho pro motivaci k činnostem, které jsou pro dítě obtížnější. Nabízet dítěti činnosti z běžného života, z jeho okolí.
 • Tato definice,uvedená ve školském zákoně,je pro předškolní vzdělávání velmi významná. Není naším cílem rodině dítěte kopírovat rámcový nebo školní vzdělávací program. Samozřejmě z těchto dokumentů vycházíme, ale uvědomujeme si, že rodiče (zákonní zástupci) nejsou učitelé. Nepřenášíme na rodinu tíhu řízeného, cíleného vzdělávacího procesu. Chceme umožnit rodině, aby podporovala rozvoj svého dítěte přirozenými prostředky, činnostmi, které jsou běžné, srozumitelné a realizovatelné v podmínkách domova dětí.
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí, které pokrývají celé široké spektrum vývoje dítěte. Pro každou z nich najdeme činnosti zběžného života, které rodina určitě může zvládnout, pro které má doma podmínky, pomůcky.
 • Předkládáme inspiraci pro přípravu nabídky:
 • Dítě a jeho tělo
 • dostatek volného pohybu;
 • praktické činnosti podporující hrubou i jemnou motoriku (utírání nádobí, zalévání květin, věšení a skládání prádla, prostírání stolu...);
 • hry se stavebnicemi, s míčem, navlékání korálů;
 • sebeobslužné činnosti (oblékání, hygiena, stolování);
 • hry s pískem apod.
 • Dítě a jeho psychika
 • čtení, vyprávění, naslouchání vzájemně (dítě i v roli vypravěče, rodič i v roli naslouchajícího);
 • zkoumání a pozorování v přírodě, sledování jevů(klíčení rostlin, sledování počasí...);
 • hry podporující paměť (pexeso, Kimova hra, hry se slovy...);
 • hry podporující představivost (stavebnice, skládačky, kreslení, malování...);
 • manipulace s předměty, zkoumání a pojmenování jejich vlastností (velikost, barva, vůně, tvar...);
 • třídění, přiřazování podle určených vlastností(třídění příborů, párování ponožek...);
 • hry pro orientaci vprostoru a rovině (hra na schovávanou, vyhledávání detailů v obrázku...)apod.
 • Dítě a ten druhý
 • společenské hry;
 • hry s pravidly;
 • komunikace s druhými, vzájemná interakce apod.
 • Dítě a společnost
 • zvyky a tradice ve svém okolí;
 • pravidla soužití (jak se chovám doma, v obchodě, v kině...)
 • námětové hry (hraní rolí na povolání, na rodinu...);
 • poslech hudby, seznamování s uměním apod.
 • Dítě a svět
 • poznávání okolí;
 • pracovní činnosti (péče o rostliny, péče o zvířata...);
 • seznamování s ekologií (třídění odpadu, šetření vodou a energiemi...)apod.
 • Co by mělo být nejdůležitější?
 • Věnujme dítěti soustředěnou pozornost. To znamená vyhradit si na dítě čas, kdy se nebudeme věnovat jiným činnostem, kdy budeme plně zaměřeni na dítě a na to, co dělá, co děláme.
 • Povídejme si s dítětem,vyprávějme si.
 • Každý den si najděme chvíli na čtení.Nikdy není brzy na to začít dětem číst, nikdy nepozdě začít dětem číst. Můžeme si z toho vytvořit krásný večerní rituál před spaním.
 • Důvěřujme svému dítěti. Zvládne toho hodně, pokud k tomu dostane příležitost. Nebojme se, že rozbije talíř, vyleje vodu, rozsype mouku....to se přece stane i nám. Využijme takové situace k tomu, že není problém chybovat, ale učme ho po sobě uklidit (i když to nebude dokonalé).
 • Zapojujme dítě do běžných činností doma, v zahradě i v dílně.
 • Hrajme s dítětem běžně dostupné hry (pexeso, Černý Petr, kvarteto...).
 • Dopřejme dítěti dostatek různorodého pohybu.
 • Učme dítě dodržovat pravidla (chování, stolování...).
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím