Zápis do MŠ -aktualizace 23.2.2021

Mateřská škola, E. Pittera 2, E. Pittera 36/2, 370 01 České Budějovice

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vzhledem k situaci v ČR - NOUZOVÝ STAV - bude zápis do mateřské školy probíhat za těchto podmínek :

Zápisy se budou konat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Vydávání žádostí bude probíhat od 05. 04. 2021 – 30. 04. 2021 v elektronické podobě na webovém portálu:

http://zapismscb.c-budejovice.cz

V ojedinělých případech, pro zákonné zástupce, kteří nemají možnost podat žádost elektronicky,

je možné podat elektronickou žádost přímo v mateřské škole po předchozím

telefonickém objednání u ředitelky mateřské školy na tel. čísle: 605 855 587

a to pouze dne 21. 04. 2021 od 10:00 – 12:00 hod. a od 14:00 – 16:00 hod.

Podání vyplněných žádostí v mateřské škole bude probíhat ve dnech 03. 05. 2021 a 04. 05. 2021

pouze těmito způsoby:

  1. datovou schránkou (datová schránka školy: xkbkq57)
  2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  3. poštou
  4. v krajních případech osobním podáním ve škole (po předchozím telefonickém objednání) za těchto podmínek:
  • uzavřená obálka bude označena: ZÁPIS DO MŠ
  • vložit do připraveného boxu na stole v hlavní chodbě MŠ
  • v čase : 8:00 - 10:00 hod a 14:00 - 16:00 hod
  • toto opatření se může změnit - podle opatření COVID - 19

 

V případě, že zákonný zástupce podá žádost e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu,

bude vyzván k dodání nutných dokladů do 5 dnů a to jedním z výše uvedených způsobů.

K žádosti je nutné v příloze doložit kopii občanského průkazu zákonného zástupce,

kde je uvedené jméno a příjmení a místo trvalého pobytu zákonného zástupce popř. jiná adresa pro doručování.

V případě, že dítě zastupuje jiná osoba, než zákonný zástupce je podstatné, aby bylo doloženo oprávnění dítě zastupovat.

Dále se k žádosti dokládá kopie rodného listu dítěte a kopie kartičky zdravotní pojišťovny.

 

Podmínkou k přijetí je podle § 50, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho novel,

je splnění povinnosti pravidelného očkování, nebo doložení dokladu, že je dítě proti nákaze imunní

nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dětí plnících povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce doloží splnění této povinnosti:

prohlášením o řádném očkování a doložením kopie očkovacího průkazu

(tento formulář je k dispozici ke stažení na konci této stránky )

 

Podaná žádost bude obsahovat:

 

  1. vytištěnou žádost, která byla vyplněna elektronicky na webových stránkách:

          https://zapismscb.c-budejovice.cz/

       2. kopie občanského průkazu zákonného zástupce

       3. kopie rodného listu dítěte

       4. kopie zdravotní pojišťovny dítěte

       5. prohlášení o řádném očkování

       6. kopie očkovacího průkazu

Dne 25. 05. 2021 bude možné v době od 10:00 – 12:00 hod.

po předchozí telefonické domluvě nahlédnout do spisu a vyjádřit se.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněné dne 04. 06. 2021.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly dálkovým přístupem na webových stránkách

mateřské školy www.ms-pittera.cz, v listinné podobě na vstupních dveřích budovy mateřské školy.

 

Čestné prohlášení k očkování -  ke stažení zde:

 

 

 

 

 

 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím