,,My v tom Jihočechy nenecháme" dotační program

Mateřská škola E. Pittera 2, České Budějovice se zapojila do dotačního programu vyhlášeného Jihočeským krajem

„My v tom Jihočechy nenecháme“

„Podpora rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let zaměřená na školní a  mimoškolní aktivity dětí a mládeže“.

 

Dotační program je zaměřený na poskytování příspěvku dětem z nízkopříjmových rodin. Podmínkou poskytnutí dotace je trvalý pobyt žádajícího dítě v Jihočeském kraji.

 

Výše dotace je max. 4 000,-- Kč/dítě (o dotaci je možné žádat i u jiných zaregistrovaných právnických osob – viz https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze - Průběžný seznam organizací, které se již do projektu zapojily – téměř na konci strany)

Podporované období je od 1. září 2022 – 31. ledna 2023.

Podporovaná aktivita naší školy: školní stravování

 

Škola bude vyplácet finanční prostředky zpětně po obdržení dotace od Jihočeského kraje. Žadatel si stravné předfinancuje.

 

Žadatelům o dotaci doporučujeme nejprve ověřit, zda splňují podmínky dotačního programu na stránkách: https://myvtomjihocechynenechame.cz/ dlaždice „On-line kalkulace“.

 

Dále si žadatel o dotační program pečlivě prostuduje podmínky dotace, řádně vyplní požadované dokumenty a obstará si aktuální přílohy potřebné pro poskytnutí dotace.

Škola bude přijímat pouze řádně vyplněné originály žádostí a příloh k žádosti na předepsaných formulářích zde: https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

 

Termín sběru kompletních žádostí: 28. 11. – 2. 12. 2022 po předchozí telefonické dohodě s ředitelkou školy.

Po těchto termínech nebude možné žádosti přijmout!

Žádosti budou kontrolovány a postupně zadávány do systému dotace. V případě neúplné žádosti budou tyto vráceny žadateli. Pro další dotazy kontaktujte infolinky Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Patička kontakty

ADRESA

 

Mateřská škola, E.Pittera 2
E.Pittera 36/2
370 01 České Budějovice
 

 

IČ: 70877688

 

mapa - jak k nám

 

KONTAKTY

 

Ředitelka školy:
tel: 605 855 587

 

Zástupkyně:

tel.: 702 231 774

 

Vedoucí školní jídelny:

tel.: 702 231 726

 

ostatní kontakty

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY

 

 

 

Naše škola je realizátorem těchto projektů

 

více informací

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout