Zahájení provozu MŠ

ZAHÁJENÍ PROVOZU MŠ

Dne 4.5.2020 rozhodla Rada města o znovuotevření škol zřizovaných Statutárním městem Č.B. Provoz MŠ je znovu zahájen  25.5.2020 .

Cesta do mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • Dítě doprovází do MŠ pouze 1 osoba.

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu, neshromažďovat se

V prostorách mateřské školy

 • Před vstupem do MŠ  a zadání otevíracího kódu – VŽDY použít desinfekci ( v příchodové hale )
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Vstup do šaten: 2 děti a 2 zákonní zástupci – ostatní vyčkají v hlavní chodbě s doporučenými rozestupy.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Po předání ( vyzvednutí ) dítěte se nezdržovat v areálu školy.
 • Každé dítě bude mít své náhradní věci uložené v hygienickém obalu v šatně.
 • Každé dítě také bude mít 1 náhradní roušku  v hygienickém obalu ( podepsané )pro případ příznaků infekce dýchacích cest během pobytu v MŠ. Dále 1 roušku pro odchod domů( každá rouška bude mít vlastní hygienický obal i pro roušku, se kterou dítě přišlo ).Celkem 2 roušky na den + 1 náhradní
 •  

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Při zjevném projevu některých z těchto příznaků, nebude dítě převzato učitelkou k pobytu v MŠ.

 

Vážení rodiče, zvažte naléhavost a potřebu nástupu

 dítěte do kolektivu.

 

 • Rodiče, kteří si ponechají dítě v domácí péči nebudou hradit školné  ani stravné.
 • Změny nástupu dítěte nahlašte nejpozději do 15.5.2020 – vedoucí školní jídelny.
 • Při náhlém onemocnění se nesmí vydávat jídlo do přinesených jídlonosičů - v tomto případě je možné si stravu odhlašovat v daný den do 7:45h u vedoucí školní jídelny. Toto omezení bude platné od 25.5. do 30.6.2020
 • Povinné předškolní vzdělávání není v této době vyžadováno, děti jsou automaticky omluveny.

 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení:

 • Čestné prohlášení
 • Souhlas s podmínkami nástupu
 • Kdo nebude mít tyto dokumenty podepsané – dítě nebude přijato do MŠ

 

KE STAŽENÍ:

 

 

 

PoÚtStČtSoNe
                                          
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím