Doplňující informace k zápisům do MŠ

Mateřská škola E. Pittera 2, České Budějovice
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY S NÁSTUPEM OD  3.9.2018
________________________________________________________
 
I. FÁZE – VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

________________________________________________________

vyplní zákonný zástupce v termínu od 3. 4. do 28. 4. 2018

na internetové adrese:

http://zapismscb.c-budejovice.cz

k vyplnění žádosti je nutný průkaz zdravotního pojištění dítěte (číslo pojištěnce).

Vyplněné žádosti bude přidělen desetimístný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte

( v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána)
ŠKOLA NEMŮŽE PŘIJÍMAT DĚTI DVOULETÉ – NEMÁ VYTVOŘENÉ

PODMÍNKY PRO TYTO DĚTI. LZE PŘIJMOUT POUZE DĚTI NAROZENÉ DO PROSINCE 2015 A STARŠÍ.
TISK  ŽÁDOSTI  A  PŘÍLOHY
Žádost vytvoříte vyplněním formuláře, který uložíte jako datový soubor ve formátu pdf.

Tento je nutné následně vytisknout. Žádost vytisknete (pokud možno oboustranně tj. na 1 list)

tolikrát, na kolik mateřských škol bude žádost podávat. Povinnou přílohu stačí vytisknout jednou.

Potvrzenou dětským lékařem potom nakopírovat tolikrát, kolik budete podávat žádostí.

Originál potvrzení lékaře si uschovejte doma, předáte na tu mateřskou školu,

kam se rozhodnete nastoupit, kde získáte rozhodnutí o přijetí.
POČET  ŽÁDOSTÍ
Žádost můžete podat do více mateřských škol, ale musíte určit pořadí škol.

Tím by mělo být zajištěno přijetí dítěte do školy, kterou preferujete.
Pro podání žádosti je nutný podpis zákonných zástupců,

Příloha č. 1, vyplněná a podepsaná dětským lékařem.
Na přijímací řízení nemá vliv datum ani čas podání žádosti (rozhodujícím je jen splnění kritérií a zisk příslušných bodů).
 
ZÁKONNÍ  ZÁSTUPCI, KTEŘÍ  NEMAJÍ  PŘÍSTUP  K  INTERNETU                            

mohou využít k vypsání a vytisknutí žádosti tyto varianty:

-  Magistrát města, odbor školství a tělovýchovy, nám. Přemysla Otakara II. 1,2, 3.patro č. dveří 330 v úřední hodiny PO, ST 9.00 – 11.00 a 13.00 – 15.00 hod., PÁ 9.00 – 11.00 hod.
 
- MŠ E. Pittera 2, kancelář ŘŠ: 26. 4. 2018 
  S sebou vezměte průkaz zdravotního pojištění dítěte (číslo pojištěnce).  Bez tohoto dokladu žádost nevygenerujeme.
 
 
 II. FÁZE - PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH  ŽÁDOSTÍ NA ŠKOLÁCH
________________________________________________________
Termín: 2.5. – 3.5.2018

MŠ  E. Pittera 2, České Budějovice,

kancelář ŘŠ

CO S SEBOU K ZÁPISU:
-  vyplněnou žádost s podpisy obou rodičů

-  přílohu k žádosti, potvrzenou pediatrem 

-  průkaz zdravotní pojišťovny dítěte

-  rodný list dítěte

- doklad o bydlišti dítěte

- svůj občanský průkaz

VYDÁVÁNÍ  ROZHODNUTÍ  O  PŘIJETÍ (NEPŘIJETÍ)
________________________________________________________
Elektronický systém vygeneruje na základě předem stanovených kritérií počet bodů u každého dítěte.

Toto je pro rozhodování ředitelky závazné. Zákonný zástupce bude kontaktován ředitelkou školy k vyzvednutí rozhodnutí

o přijetí/nepřijetí (podle toho, jaké spojení uvede v žádosti).
- telefonicky
- e-mailem
- datovou schránkou  
-  SMS zprávou  
                                                     UPOZORNĚNÍ !
Po přijetí informace o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zákonný zástupce dostaví na MŠ,

která ho kontaktovala, k přijetí Rozhodnutí o přijetí.

Zároveň s sebou přinese originál Přílohy č. 1 – vyjádření dětského lékaře, aby byla nahrazena kopie.

V případě podání více žádostí na dalších MŠ, předá zpětvzetí těchto žádostí – z důvodu vyloučení duplicitních přijetí.
 
Pokud nebude do 23.5.2017 vydáno rozhodnutí o přijetí, mají zákonní zástupci možnost

nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí o nepřijetí:                                                                     

ve středu 24.5.2018  v kanceláři ředitelky školy
 
SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ BUDE ZVEŘEJNĚN POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM  
                                                            25.5.2018

 
PODROBNÉ INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ ZÍSKÁTE  
NA NÁSTĚNCE V BUDOVĚ ŠKOLY !

 
 
 
 
 
 

PoÚtStČtSoNe
                                          

Kalendář

Kalendář s vyznačeným programem mateřské školy

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím