Zápis do MŠ

 

Mateřská škola E. Pittera 2, České Budějovice

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY S NÁSTUPEM

                             OD 2.9.2019

 

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

 vyplní zákonný zástupce v termínu od 3. 4. do 30. 4. 2019 na internetové adrese:

 http://zapismscb.c-budejovice.cz

k vyplnění žádosti je nutný průkaz zdravotního pojištění dítěte (číslo pojištěnce).

Vyplněné žádosti bude přidělen desetimístný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte

( v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána)

 

ŠKOLA NEMŮŽE PŘIJÍMAT DĚTI DVOULETÉ – NEMÁ VYTVOŘENÉ PODMÍNKY

PRO TYTO DĚTI.

LZE PŘIJMOUT POUZE DĚTI NAROZENÉ DO PROSINCE 2016 A STARŠÍ.

 

TISK ŽÁDOSTI A PŘÍLOHY

Žádost vytvoříte vyplněním formuláře, který uložíte jako datový soubor ve formátu pdf.

Tento je nutné následně vytisknout.

Žádost vytisknete (pokud možno oboustranně tj. na 1 list) tolikrát, na kolik mateřských škol bude žádost podávat.

Povinnou přílohu stačí vytisknout jednou.

Potvrzenou dětským lékařem potom nakopírovat tolikrát, kolik budete podávat žádostí.

Originál potvrzení lékaře si uschovejte doma, předáte na tu mateřskou školu, kam se rozhodnete nastoupit, kde získáte rozhodnutí o přijetí.

 

POČET ŽÁDOSTÍ

Žádost můžete podat do více mateřských škol, ale musíte určit pořadí škol.

Tím by mělo být zajištěno přijetí dítěte do školy, kterou preferujete.

Pro podání žádosti je nutný podpis zákonných zástupců, Příloha č. 1, vyplněná a podepsaná dětským lékařem.

Předškolní dítě – podejte žádost pouze na vybranou MŠ, dítě musí být přijato.

Na přijímací řízení nemá vliv datum ani čas podání žádosti

(rozhodujícím je jen splnění kritérií a zisk příslušných bodů).

 

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, KTEŘÍ NEMAJÍ PŘÍSTUP K INTERNETU

mohou využít k vypsání a vytisknutí žádosti tyto varianty:

 • Magistrát města, odbor školství a tělovýchovy, nám. Přemysla Otakara II. 1,2,

            3. patro č. dveří 330

            v úřední hodiny :

            PO, ST 9.00 – 11.00 a 13.00 – 15.00 hod., PÁ 9.00 – 11.00 hod.

 •  MŠ E. Pittera 2, kancelář ŘŠ: 25. 4. 2019

            v době 10.00 -12.00 hod a 14.00 – 16.00 hod.

S sebou vezměte průkaz zdravotního pojištění dítěte (číslo pojištěnce).

Bez tohoto dokladu žádost nevygenerujeme.

 

PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ NA ŠKOLE

Termín: 2.5. – 3.5.2019

MŠ E. Pittera 2, České Budějovice,

kancelář ředitelky školy 8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.

 

CO S SEBOU K ZÁPISU:

 • vyplněnou žádost
 • přílohu k žádosti, potvrzenou pediatrem (kopie)
 • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte
 • rodný list dítěte
 • doklad o trvalém bydlišti dítěte
 • svůj občanský průkaz

 

VYDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ (NEPŘIJETÍ)

Elektronický systém vygeneruje na základě předem stanovených kritérií počet bodů

u každého dítěte.

Toto je pro rozhodování ředitelky závazné.

Zákonný zástupce bude kontaktován ředitelkou školy k vyzvednutí rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

(podle toho, jaké spojení uvede v žádosti).

 • telefonicky
 • e-mailem
 • datovou schránkou
 • SMS zprávou

           

UPOZORNĚNÍ!

Po přijetí informace o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zákonný zástupce dostaví na MŠ,

která ho kontaktovala,k přijetí Rozhodnutí o přijetí.

Zároveň s sebou přinese originál Přílohy č. 1 – vyjádření dětského lékaře, aby byla nahrazena kopie.

V případě podání více žádostí na dalších MŠ, předá zpětvzetí těchto žádostí – z důvodu vyloučení duplicitních přijetí.

 

Pokud nebude do 23.5.2019 vydáno rozhodnutí o přijetí,

mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí o nepřijetí:

v pátek 24.5.2019 10.00 – 12.00 hod. v kanceláři ředitelky školy.

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ BUDE ZVEŘEJNĚN

POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM  3.6.2019

PoÚtStČtSoNe
                                          

Kalendář

Kalendář s vyznačeným programem mateřské školy

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím