Úplata za předškolní vzdělávání

Vnitřní směrnice, která stanovuje podmínky úplaty za předškolní vzdělávání

v mateřské škole E. Pittera 2, České Budějovice

 

Základní částka:  420,- Kč  měsíčně

Splatnost: do 15.dne následujícího měsíce (dle vyhlášky o předškolním vzdělávání č.43/2006 Sb. ze dne 9.února 2006, v platném znění), inkasujeme spolu se stravným 5. dne následujícího měsíce.

 

Osvobození od úplaty:

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona 366/2011 Sb.),

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona 366/2011 Sb.),

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, ve znění zákona 366/2011 Sb.

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů),

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

e) zákonný zástupce dítěte, které by mělo podle věku od 1.9.2018 nastoupit do ZŠ. (Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí  se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku - 561/2004 Sb. (školský zákon) § 123)

Doklady potřebné ke stanovení osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání je nutno předložit ředitelce školy do 25. dne v měsíci, na který je uplatňováno osvobození od platby - prostřednictvím vedoucí školní stravovny paní Marcely Bydžovské, která je odpovědná za správné účtování a výběr úplaty za předškolní vzdělávání od rodičů (není-li dohodnuto jinak).

 

Snížení úplaty za předškolní vzdělávání:

Zákonnému zástupci dítěte, které je předem písemně omluveno z docházky do mateřské školy na celý kalendářní měsíc  je stanovená základní částka úplaty snížena o 50%.

 

V případě přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů v daném kalendářním měsíci je úplata stanovena odpovídající částkou. Její výši stanoví a zveřejní ředitelka školy nejpozději 2 měsíce před přerušením či omezením provozu školy podle §3 odst.1 vyhlášky, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele o přerušení nebo omezení provozu.

 

Platnost vnitřní směrnice: dnem zveřejnění

 

Účinnost: od 1.9.2017     do 31.8.2018                           

                                                                                 Ivana Klomfarová

                                                                                 ředitelka školy

PoÚtStČtSoNe
                                          

Kalendář

Kalendář s vyznačeným programem mateřské školy

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím